Az életbiztosítás szereplői

Szerződő

Az életbiztosításban a szerződőnek van díjfizetési kötelezettsége. Amennyiben a szerződő nem azonos a biztosítottal, úgy a szerződés megkötéséhez illetve módosításához a biztosított hozzájárulása szükséges. A futamidő alatt a szerződő személye módosítható.

Biztosított

Az életbiztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akinek az életével kapcsolatos kockázat/esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltat. A biztosított kizárólag természetes személy lehet, a biztosítás megkötéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kedvezményezett

A szerződő és a biztosított által közösen megjelölt személy (vagy személyek), akinek a biztosító szolgáltat. A futamidő alatt a kedvezményezett(ek) személye megváltoztatható.

Milyen esetekben lehet szükség életbiztosításra?

 • Váratlan események, tragédiák bebiztosítása (halál, baleset,rokkantság)
 • Gyermekek, unokák jövőjének bebiztosítása
 • Lakáscélú elő takarékosság
 • Már meglévő vagy felvenni kívánt hitel védelme és támogatása
 • Megtakarítás felhalmozása nyugdíj kiegészítéseként
 • Egyszeri és / vagy folyamatos befektetési lehetőség
 • Kockázati tartalék képzése
Életbiztosítás fogalmak

Életbiztosítások típusai

Kockázati életbiztosítás

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosított tartamon belül bekövetkező halála esetén a szerződéses biztosítási összeget a törvényes örökösnek vagy kedvezményezettnek kifizeti. A kockázati életbiztosítás tehát csak természetes halál esetén fizet, illetve ha ez nem következik be a tartam végéig, a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

Elérési életbiztosítás

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító - a szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja, hogy amennyiben a biztosított a szerződésben meghatározott időszak végén életben van, úgy a szerződésben rögzített biztosítási összeget kifizeti a biztosított vagy az általa meghatározott kedvezményezett részére. Ha a biztosított a szerződésben meghatározott időpont előtt meghal, a biztosítás az addig befizetett díjak kifizetésével megszűnik.

Vegyes életbiztosítás

Vegyes, mivel ötvözi a kockázati és a tisztán elérési életbiztosítás szolgáltatásait. Ennek értelmében a biztosító kifizeti a szerződésben meghatározott biztosítási összeget a biztosított tartamon belüli halála esetén (ebben az esetben a szerződés megszűnik a biztosítási összeg kifizetésével), vagy a biztosítási időszak végén, amennyiben a biztosított életben van.

Kötött időpontra szóló (term fix) életbiztosítás

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a szerződésben rögzített időtartam lejártával mindenképpen kifizeti a mindenkori biztosítási összeget. Amennyiben a kötött időpontban a biztosított életben van, a biztosító számára vagy az általa megnevezett kedvezményezett részére szolgáltatja ki a biztosítási összeget. A biztosított tartamon belüli halála esetén, a biztosító a kötött időpont végéig a biztosított helyett átvállalja a díjfizetést, és a tartam végén a kedvezményezett részére fizeti ki a teljes biztosítási összeget.

Befektetéshez kötött (unit linked) életbiztosítás

Az életbiztosítási termékek új generációja, a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat ötvözi egy befektetési alap kínálta lehetőségekkel. A szerződő által befizetett díjakat a biztosító a szerződő által kiválasztott befektetési eszközalapokba fekteti, a lejáratkori kifizetés mértékét ezen alapok hozama határozza meg. A szerződő a tartam során igény szerint átirányíthatja megtakarítását a felkínált alapok között.

Járadékbiztosítás

A szerződő előzetes díjfizetése ellenében, a biztosító vállalja, hogy szerződés feltételei szerint rendszeres időközönként pénzt folyósít a biztosított, vagy az általa megnevezett kedvezményezett részére. A biztosítás szolgáltatása, azaz a járadék folyósítása - a szerződő választása szerint - történhet a biztosított élete végéig vagy egy előre rögzített időpontig.

Egész életre szóló (Whole Life) életbiztosítás

A biztosítási szerződés tartama a biztosított hátralevő élete, a biztosító a kedvezményezett részére a teljes biztosítási összeget kifizeti a biztosított halálakor. A biztosítás a szerződő kérésére visszavásárolható, kölcsön vehető fel a terhére illetve díjmentesen leszállítható.

Kiegészítő biztosítások

Néhány életbiztosítást a szolgáltatások bővítése érdekében lehetőség van kiegészítő biztosításokkal is plusz díjért kiegészíteni, amelyek a következők lehetnek:

 • Befektetéstechnikai kiegészítő
 • Kockázati kiegészítő életbiztosítás
 • TB I-II. rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás
 • Baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítás
 • Baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítás
 • Kritikus betegségre szóló kiegészítő biztosítás
 • Műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Baleseti eredetű kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Baleseti eredetű műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Nőknek szóló kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Nőknek szóló műtéti térítést nyújtó kiegészítő biztosítás
 • Műtéti illetve kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosítás